สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์


วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2019 เวลา 09.00-12.00 น. ขอเชิญร่วมกีฬาวันเด็ก ณ โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอมthammasak 05 มิ.ย. 2561 09:30 IP Address:101.xx.xx


Email:Sales@kidbright.io


KidBrightKidBright จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง

KidBright เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play
บอร์ดถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่าย ซึ่งจะทำงานสอดคล้องกับชุดคำสั่งควบคุมการทำงาน โดยผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดคำสั่งแบบ
Block-structured Programming ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

จุดเด่นของเทคโนโลยี:
บอร์ดสมองกลฝังตัวประกอบด้วย เซนเซอร์พื้นฐาน จอแสดงผล real-time clock ลำโพง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
สร้างชุดคำสั่งแบบ block-structured programming ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
ชุดคำสั่งถูกส่งไปยังบอร์ดสมองกลฝังตัวผ่านเครือข่ายไร้สาย ทำให้ใช้งานได้ง่ายไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสาย

คุณสมบัติ:
แอปพลิเคชันสร้างชุดคำสั่งรองรับการทำงานแบบ Event-driven Programming
แอปพลิเคชันสร้างชุดคำสั่งรองรับการทำงานแบบ Multitasking
รองรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์ที่หลากหลาย

ขอมูลเพิ่มติม http://www.kidbright.io
โทร 02-564-7664 สายด่วน 080-379-6000
Email : Sales@kidbright.io


 
 


ชื่อ *    E-mail  

 โชว์ E-mail สู่สาธารณะ     ส่ง E-mail เมื่อมีความเคลื่อนไหว

รหัสยืนยัน   

  


KidBright