สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์

เวลาเรียนช่วงโควิด- 19 เตรียมอนุบาล  09.00-11.30 น.,อ.1 08.30-13.30 น., อ.2 08.30-14.00 น., อ.3 08.00-14.30 น.


โรงเรียนอนุบาลอิ่มแอม

สถานรับเลี้ยงเด็กอิมมานุเอล

ในคริสตจักรอิมมานูเอลมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ็บติสต์

ที่อยู่26 ซอยเพชรบุรี 13 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์02-6537161-2
โทรสาร02-6536661