สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562  ตรวจสุขภาพนักเรียนและครู      วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย


โรงเรียนอนุบาลอิ่มแอม

สถานรับเลี้ยงเด็กอิมมานุเอล

ในคริสตจักรอิมมานูเอลมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ็บติสต์

ที่อยู่26 ซอยเพชรบุรี 13 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์02-6537161-2
โทรสาร02-6536661